Gode råd til forældre

EUD, EUD10, EUX, STX, HF, HHX, HTX - der er mange muligheder efter folkeskolen. Som forælder er du en vigtig sparringspartner for dit barn. Få gode råd til, hvordan du griber det an.

Tjek Uddannelsesguidens forælderunivers

På forældreuniverset under Uddanneselsesguiden, ug.dk, kan du få overblik over mulighederne efter 9. eller 10. klasse.

Find inspiration i forældreuniverset

Gode råd om uddannelsesvalg med Rie Thomsen

Rie Thomsen, professor i Uddannelsesvejledning, har lavet en videohilsen til forældre. Hun kommer med fire gode råd til, hvordan man som forælder bedst støtter sit barn i valg af ungdomsuddannelse.

Hvad betyder...

Hvad betyder...

  • EUD = Erhvervsuddannelser
  • EUD10 = Erhvervsrettet 10. klasse
  • EUX = Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag (svarer til en HF)
  • STX = Studentereksamen (almene gymnasium), 3 årig
  • HF = Højere forberedelseseksamen, 2 årig
  • HHX = Højere handelseksamen, 3 årig
  • HTX = Højere teknisk eksamen, 3 årig